Bestaande lokale partij

Hebben al bestaande lokale partijen iets aan Lokaal voor democratie? Natuurlijk! Het principe van onze vereniging is besluitruimte overdragen van Rijk en Provincie naar de Gemeente. Elke lokale partij die vertrouwen heeft in zichzelf zou dat moeten toejuichen; Immers, zodra uw lokale partij meer besluitruimte heeft, is uw partij beter in staat de belangen van uw gemeente te dienen. 

Lokale partijen worden zeker in de oppositie laat ingelicht over de agenda en de informatie die leidt naar een besluit. Ze zijn daarvoor afhankelijk van het ambtelijk apparaat en hebben weinig tot geen tijd om de inhoud te beoordelen en vragen te formuleren. Lokale partijen beschikken vaak niet over de informatie die nodig is om een besluit te toetsen. 

Lokaal voor democratie helpt door leden van elkaar te laten leren; Wat gebeurde in onze gemeente? Welke vragen kunnen aan het college gesteld worden? Wat werkte bij ons? Hoe bereid je efficient de begrotingsbehandeling voor? Het is een enorm karwei om als lokale partij een strategie uit te stippelen en op basis van de lokale situatie de nuttige informatie boven tafel te krijgen. Het goede nieuws: We hoeven niet allemaal het wiel te gaan zitten uitvinden! Samen staan we sterk door kennisdeling en uitwisseling van tactieken.

Wordt lid!